Foto: Petr Holub

CHKO Broumovsko

Chráněná krajinná oblast Broumovsko (CHKO Broumovsko)

Posláním CHKO a její Správy jako správce chráněného území je nalézání rovnováhy mezi přírodou, osídlením a hospodařením tak, aby byla podporována biodiverzita v území (bohatství biotopů a druhů a jejich vzájemné vazby) a umožněn jeho promyšlený rozvoj.

Správa CHKO je podle zákona o ochraně přírody a krajiny orgánem ochrany přírody, který vykonává speciální státní správu, plní odborné úkoly, zajišťuje péči o zvláště chráněná území a ekologickou výchovu. Její působnost vymezuje vyhláška MŽP ČR č. 157/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Hlavním odborným podkladem  pro rozhodování Správy je Plán péče o CHKO Broumovsko.

Správa CHKO Broumovsko sídlí v Polici nad Metují v tzv. Vlachově statku, asi 8 min. chůze od autobusového nádraží (Bezděkova sadu). Veřejné parkoviště se nachází pod statkem za odbočkou na Bělý. 

 

 

Sídlo CHKO Broumovsko:

Ledhujská 59, 549 54  Police nad Metují

Tel. +420 491 549 020
Fax: +420 491 549 034
www.broumovsko.nature.cz
E-mail:   broumovsko@nature.cz 

Více o činnosti Správy CHKO Broumovsko si můžete přečíst na stránkách ochrany přírody.

 

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
e-mail: sdmb@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Markéta Hanušová
e-mail: marketah@broumovsko.cz
mobil: +420 733 739 728

Letní noviny Broumovska

Barokní Broumovsko - Benediktinský klášter sv. Václava, Dřevěná škola roubenka, barokní Ivanitská poustevna, drobné sakrální památky, křížové cesty, skalní města v barokní krajině, broumovská skupina kostelů a scenérie přírodních krás, to je kulturní krajina Broumovska.Podívejte se na noviny v PDF formátu (7 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zde

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Partner:
Partner / Město Broumov