Dientzenhoferové

Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové jsou bezesporu nejvýznamnějšími staviteli barokních památek na Broumovsku. Jejich nezaměnitelné a umělecky brilantní stavby daly krajině Broumovska podobu klenotu. Právě zde se můžete seznámit s odkazem mistrů baroka, geniálních stavitelů a autorů nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách. 

Podle jejich plánů byly postaveny kostely tzv. broumovské skupiny. Kostel ve Vernéřovicích, Ruprechticích, Otovicích, Heřmánkovicích, Vižnově, Šonově, Božanově, Bezděkově nad Metují a kaple na Hvězdě.

Kostely tzv. broumovské skupiny jsou však veřejnosti bohužel uzavřené a nikdo tak nemá možnost zhlédnout jejich interiéry.

Cestovní kancelář ck.broumovsko s.r.o. Vám jako jediná nabízí možnost navštívit a zhlédnout tyto unikátní prostory. Při prohlídce jednotlivých kostelů získají návštěvníci informace o jejich historii, o dějinách města Broumova a mnoha dalších zajímavostech z Broumovska. Návštěva těchto památek pro Vás bude nezapomenutelným zážitkem.

Kryštof Dientzenhofer (1655 - 1722)

Roku 1710 byl jmenován stálým architektem broumovského opata Otmara Zinkeho. Přišel na území Čech z Bavorska a měl za sebou již dlouhou stavební činnost na mnoha místech Čech a hlavně v Praze. Pro Zinkeho pracoval až do své smrti.  Podílel se také na stavební činnosti v broumovském klášteře. Jeho díly jsou kostely ve Vernéřovicích, Ruprechticích a v Otovicích.

Kilián Ignác Dientzenhofer (1689 - 1751)

Syn a nástupce Kryštofa Dientzenhofera, bezpochyby nejtalentovaňější a nejproduktivnější člen věhlasného stavitelského rodu. Od roku 1716, po návratu ze sedmileté tovaryšské cesty po Evropě, spolupracoval se svým otcem až do jeho smrti. Za 32 let realizoval přes 200 staveb, při jejichž projektování uplatňoval nová řešení prostoru. Jeho návrhy vynikají citem pro začlenění stavby do krajiny a architektonickým pojetím. Pro Broumov a okolí vypracoval plány mnoha staveb. Podle jeho plánů vznikla kaple na Hvězdě, kostely v Heřmánkovicích, Vižňově, Šonově, Božanově a Bezděkově nad Metují.

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
e-mail: sdmb@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Markéta Hanušová
e-mail: marketah@broumovsko.cz
mobil: +420 733 739 728

Letní noviny Broumovska

Barokní Broumovsko - Benediktinský klášter sv. Václava, Dřevěná škola roubenka, barokní Ivanitská poustevna, drobné sakrální památky, křížové cesty, skalní města v barokní krajině, broumovská skupina kostelů a scenérie přírodních krás, to je kulturní krajina Broumovska.Podívejte se na noviny v PDF formátu (7 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zde

Regionální operační program NUTS II Severovýchod


Partner:
Partner / Město Broumov