Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov

Adresa: Klášterní 1, Broumov
Telefon: +420 491 521 282
WWW: http://www.klaster-broumov.cz/

Dnešní podoba kláštera je výsledkem vrcholně barokní přestavby. V roce 1726 schválil opat Zinke úplné odstranění starého konventu a vetší části budovy opatství a jejich nahrazení novostavbou dle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Obrovská stavba, která na severní straně vystoupila za původní hranice klášterního areálu, byla stavebně dokončena během pouhých šesti let do roku 1733. Dientzenhofer je také autorem návrhu výzdoby vnitřních prostor kláštera, realizovaných vynikajícími umělci pražského baroka – štukatérem Bernardem Spinettim, freskařem Janem Karlem Kovářem či malířem Felixem Antonínem Schefflerem. Nejstarší písemná zmínka o klášterním kostele sv. Vojtěcha je z roku 1357, kdy byla pravděpodobně dokončena stavba gotického dvoulodí s polygonálním závěrem knežiště a dvěma věžemi – velkou hodinovou v ose západního závěru a menší zvonicí při severní straně kněžiště. Po požáru v roce 1684 byl kostel barokně přestavěn Martinem Alliem v letech 1685–1688. Na bohaté vnitřní výzdobě chrámu se podíleli štukatéři T. a A. Soldatiové, freskař J. J. Steinfels, sochaři M. V. Jäckel a K. J. Hiernle. Oltářní obrazy v šesti bočních kaplích namaloval V. V. Reiner.

Akce

1. 9. 2018 / Závěrečný koncert / Kateřina Kněžíková, Milan Al-Ashab, Zdeněk Klauda, L´Armonia Terrena

Kateřina Kněžíková, soprán Milan Al-Ashab, housle Zdeněk Klauda, dirigent L´Armonia Terrena, orchestr Ludwig van Beethoven: Ah, perfido!, Koncertní árie pro soprán a orchestr, op. 65 Antonín Dvořák: Romance pro housle a orchestr op. 11 Wolfgang Amadeus Mozart: Ah, lo previdi... Recitativ a árie pro soprán a orchestr, KV 272 Leopold Koželuh: Symfonie č. 5 g... Celý článek

1. 9. 2018 / Závěrečný koncert Za poklady Broumovska / Kateřina Kněžíková, Milan Al-Ashab, Zdeněk Klauda, L´Armonia Terrena

1. září 2018 od 18:00 Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov Kateřina Kněžíková – soprán Milan Al-Ashab – housle Zdeněk Klauda – dirigent L´Armonia Terrena – orchestr Program:  1. L. van Beethoven: Ah, perfido!, Koncertní árie pro soprán a orchestr, op. 65 2. 2. W. A. Mozart: Symfonie č. 29 A dur, KV 201 3. W. A. Mozart: Ah, lo previdi...... Celý článek

Mapa >>
Fotografie >>

Zajímavá místa v okolí

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Markéta Hanušová
e-mail: marketah@broumovsko.cz
mobil: +420 733 739 728

Letní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zde

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Partner:
Partner / Město Broumov