Křinice

Adresa: Obec Křinice, Křinice 45
Telefon: +420 491 521 606
E-mail: krinice@tiscali.cz
WWW: www.krinice.cz

Obec je od roku 1995 vesnickou památkou rezervací. Dochovaly se v ní zděné statky broumovského typu pocházející z konce 18. a první polovi- ny 19. století. Vesnicí prochází naučná stezka sdružující celkem 14 zasta- vení a informující o historii obce.

Mapa >>

Zajímavá místa v okolí

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
e-mail: sdmb@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Markéta Hanušová
e-mail: marketah@broumovsko.cz
mobil: +420 733 739 728

Letní noviny Broumovska

Barokní Broumovsko - Benediktinský klášter sv. Václava, Dřevěná škola roubenka, barokní Ivanitská poustevna, drobné sakrální památky, křížové cesty, skalní města v barokní krajině, broumovská skupina kostelů a scenérie přírodních krás, to je kulturní krajina Broumovska.Podívejte se na noviny v PDF formátu (7 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zde

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Partner:
Partner / Město Broumov