Foto: Jan Šrytr

Hronov

Také Hronov a blízké okolí jsou protkány hustou sítí udržovaných běžkařských tras. Trasy pro běžkaře vedou  např. Žďárkami, Velkým Poříčím, okolím Machova, napojují se na ně další běžecké trasy vedoucí po regionu.

Běžecké trasy Hronov a okolí:

Hronovská smyčka

Délka trasy: cca 5,5km

 zelené značení

Popis trasy
Trasa odbočuje v Sedmákovicích z trasy Machov – Velké Poříčí. Kopíruje cestu směrem na Vysokou Srbskou, vede kolem kravína, (lze odbočit vpravo k hospodě „Na kopci") dále přes louku směrem ke hřbitovu, okolo hřbitova „Na příhoně" k hranici lesa „Pod Kubečkovým lesem", následuje prudký krátký sjezd. Dále stopa pokračuje polem ke křížku 503 m n.m. Následuje odbočení vpravo, mírný sjezd k Vítovým dolům a lesem až na louky nad vlekem „Hrnčířák" (sjezdovkou k žel. zastávce Žabokrky ). Stopa pokračuje mírným traverzem k lomu na Farách a sjezdem při okraji lesa k vodojemu, po červené tur.značce prudkým stoupáním na křižovatku „K milířům" ke křížku. Dále mírným stoupáním na „Vrše" 518 m n.m. (krásný rozhled na Krkonoše, Bor, Dobrošov) a následně sjezdem zpět ke křížku 503 m.n.m, kde se Hronovská smyčka uzavírá.

Praktické informace
Nejvýhodnější nástup pro Hronováky je u vodojemu na Farách, pro ostatní vystoupit v žel. zastávce Hronov-zastávka Žabokrky, přejít silnici k vleku „Hrnčířák" a dle zdatnosti využít vlek nebo vyšlápnout sjezdovku, získat výškové metry a na horním konci se připojit na udržovanou stopu.

Způsob údrždy trasy
Skútr, 1 stopa, před víkendem, v souběhu s úpravou trasy Machov – Velké Poříčí

Možnost občerstevní
Hronov (více možností)
Vysoká Srbská: Hospoda Na kopci – tel. +420 491 483 866

Návaznost dalších tras

  • Machov – Velké Poříčí

\"pdf\"Popis trasy Hronovská smyčka

Hronov - Příčnice

Délka trasy:  4km

zeleně značená trasa

Popis trasy
Trasa odbočuje v Zálesí z trasy Machov – Velké Poříčí, kopíruje cestu Žďárky – Hronov ke křižovatce v Zálesí, zde vede přes cestu, dále loukou pod cestou směrem ke hrázi rybníku.

Způsob údrždy trasy
Skútr, 1 stopa, před víkendem, úprava pouze v souběhu s trasou Machov – Velké Poříčí, při dobrých sněhových podmínkách

Možnost občerstevní
Hronov

Návaznost dalších tras

  • Machov – Velké Poříčí

\"pdf\"Popis trasy Hranice a Dlouhá míle

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Kateřina Agnolozzi
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Zimní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zde

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Partner:
Partner / Město Broumov