Kalendář akcí

Mediální výchova pro školní kolektivy

Pondělí 25. června 2018 od 13 hod. / Klášter Broumov, Kreslírna
Úterý 26. června 2018 od 9 hod. / Klášter Broumov, Kreslírna

Cyklus čtyř navazujících lekcí s odborníky zacílený na každodenní nástrahy internetu a nových médií

Fotka - reklama - manipulace

Svět kolem nás je tvořený obrazy. Plakátové výlepy, obrazovky počítačů, tabletů, profily na sociálních sítí, graffity na fasádě domů… Vypadá to, že obrazům nelze uniknout, a tedy ani sdělením, která nesou. Ať se díváme pozorně, anebo jen procházíme, obrazy s námi komunikují a my je nejenom vidíme, ale také „posloucháme“. Co nám říkají? Prozkoumejme společně svět obrazů, které vznikly s cílem s námi zřetelně a účinně komunikovat myšlenku svých tvůrců a jejich pohled na svět – svět novinářské fotografie a televizní reklamy.

Mgr. Andrea Průchová, Ph.D. je teoretičkou vizuální kultury, badatelkou a pedagožkou. Vyučuje na Karlově Univerzitě, Prague College a Scholastice. Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Univerzitou Karlovou. Texty věnované vztahu vizuální kultury a paměti publikovala v Palgrave Macmillan (2015), Springer Publishing House (2017) a Turku University Press (2018). Je absolventkou Fulbrightova stipendia (NYU, Pratt Institute) a stipendia Georg Eckert Institute.

Délka: 120 min
Cena: 70 Kč / žák, pedagogický dozor zdarma
Rezervace: ma@klasterbroumov.cz


Zpět na kalendář akcí

Společnost pro destinační management Broumovska

Společnost pro destinační management Broumovska

Klášterní 1
550 01 Broumov
telefon: +420 491 521 282

Kontakní osoba:
Manažer SDMB
Kateřina Agnolozzi
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: +420 491 521 282

Zimní noviny Broumovska

Vítejte u nás! V kraji pískovcových skal a barokních památek. V krajině, kde se snoubí jedinečné, divoké přírodní scenérie s krásou a majestátností kulturního dědictví. V krajině, kde si volné chvíle užijí rodiny s dětmi, vyznavači sportovních i kulturních zážitků, aktivní turisté i ti, kdo touží po odpočinku v krajině s neopakovatelným Géniem Loci.Podívejte se na noviny v PDF formátu (4 MB)

Najdete nás na Facebooku

Sledujte aktuální dění na Broumovsku a objevujte pozoruhodná místa i příběhy - více zde

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Partner:
Partner / Město Broumov